Zuzka Bergerová - cvičení jógy

Zuzana Bergerová

Moje životní cesta je spojená s Jogou...a ano není to vždy snadné. První vážnější setkaní se studiem Jogy proběhlo při studiu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (1994). Pak následovaly první cesty do Indie a jogové workshopy. V Čechách jsem pak v roce 2008 dokončila jogovou školu ve studiu Arha, následně v roce 2013 studium Hormonální jogové terapie v Berlíně s D. Rodrigues a studium Jogy a jogové terapie "Cestou jogy" s Michaelou Svatou. Každý den se věnuji jogovým terapiím a svému vlastnímu bytí v joze...v každém okamžiku života.

"Kdy jsem se začala zajímat o techniky jogové terapie? A proč už mi není umožněno učit Hormonální jogovou terapii? V mém životě nastalo období, kdy mě "řízený konaný dech" začal dusit a fyzické konané asany nefyzicky bolet. Nebylo možné rozumem vést TO, co nás všechny přesahuje. Zároveň jsem se motala ve víru vnitřního smutku, hodnocení, neschopnosti zhubnout a přehnaného pití alkoholu. Poté nějakou dobu trvalo, než vzniklo nerozumové přijetí a s tím brzy vzniklo "nekonání" dechu a aniž bych je hledala, vznikly očistné procesy, které vedly ke zbavování.  Přestala jsem lidi učit, jak mají dýchat, jak správně "dělat" jogové pozice, jak relaxovat, jak "vést světlo". Začala jsem učit vnímání fyzického těla, vnímání dechového pohybu a vnímání obsahu mysli. Vnitřní jogové praxi se věnuji každodenně, rok od roku je jemnější a zatím nevznikl moment, kdy by mi nedávala smysl. Děkuji, že je mi umožněno učit, pomáhat a léčit a předávat dál.

Děkuji, že je mi umožněno pomáhat ženám, které nemohou otěhotnět. Mým velkým učitelem jogy byla také má čtyři těhotenství. Přinesla mi jak nejtěžší životní zkušenosti, tak i nepopsatelně krásné okamžiky.

Nesmírně si vážím toho, že mohu dále předávat úžasné jogové techniky, které pomáhají lidem bez rozdílu zkušeností nebo věku."

PODĚKOVÁNÍ

Díky józe potkávám mnoho krásných lidí. Děkuji Míše Svaté za trpělivost, laskavost, moudrost a pravdu, které mi dává do mých kroků.

Nekonečné díky a lásku mému muži a mým dětem.

Děkuji, že Vás mám.